آلبر نمی‌داند چه چیزی به فکرش رسیده است. شاید حس ششم باشد. شانه پیرمرد را می‌گیرد و هل می‌دهد. مرده به‌سنگینی برمی‌گردد و روی شکم می‌خوابد. باید چند ثانیه‌ای بگذرد تا آلبر به موضوع پی ببرد. سپس حقیقت به‌روشنی در نظرش نمایان می‌شود: کسی که به سوی دشمن پیش می‌رود با دو گلوله از پشت سر از پا نمی‌افتد.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۶ ماه قبل، شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۱۰
Mahkame
‫۶ ماه قبل، شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۰۶
Ali
‫۶ ماه قبل، شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۹
amitis
‫۶ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۹