نمی دونین تو زندگی هر کسی جز خودتون چی می‌گذره. وقتی به یه قسمت از زندگی یه نفر دیگه گند می‌زنین، فقط به اون قسمت گند نزدین. وقتی به یه قسمت از زندگی یه نفر گند می‌زنین، به کل زندگیش گند زدین.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
TheSaba
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۵۳
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۹
Ali
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۶
رفيعي
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۱
hedgehog
‫۵ ماه قبل، جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۱
Elham
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۷