نمی دونین تو زندگی هر کسی جز خودتون چی می‌گذره. وقتی به یه قسمت از زندگی یه نفر دیگه گند می‌زنین، فقط به اون قسمت گند نزدین. وقتی به یه قسمت از زندگی یه نفر گند می‌زنین، به کل زندگیش گند زدین.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
TheSaba
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۲۳
Mahkame
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۹
Ali
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۶
رفيعي
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۱
hedgehog
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۱
Elham
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۷
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۲۱