"اندیشه آدمی چون کارتنک پُرکاری است که پیوسته رشته‌هایی می‌تند؛ یک سر این رشته‌ها به خاطرات گذشته و سر دیگرشان به مفاهیم ذهنی بسته شده است. اگر آدمی را یارای آن باشد که خویش را از قید بسیاری از این رشته‏‌های به هم ‏تنیده که ذهن را چون پای‌بستی به بند می‌کشد آزاد سازد، راهی برای رهایی از پیشداوری‌ها و قضاوت‌های شتاب‏ زده‌اش گشوده خواهد شد. افسوس که بیشتر آدمیان نه می‌خواهند و نه می‌توانند چنین کنند!" (ص53)
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Novler
‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۲
Ali
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۶
Elham
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۷
amitis
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۹
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹