چطور کسی به خویشتن راستین خود تبدیل می‌شود؟
هنگامی که جوان بودم هرگز چندان به این موضوع فکر نمی‌کردم، اما وقتی بازیکن شدم و به خصوص بعدتر که مربی شدم کم کم توجهم به این موضوع جلب شد. اگر انسان نقش هدایت دیگران را داشته باشد بهتر است بداند که آن‌ها چه کسانی هستند، در چه شرایطی بزرگ شده‌اند، چه چیزهایی منجر به شکوفایی استعدادهایشان و چه شرایطی منجر به شکست‌شان می‌شود. تنها راه کشف این مسائل دو نوع فعالیت است که نادیده گرفته شده‌اند: شنیدن و دیدن!
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۲ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۱
Ali
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۳
كتابخانه گوگولي
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۴۴