کر میکرد اگر فقط به یکی از آرزوهایم برسم با حسی از رضایت به گور می‌روم. مگر کسی وجود دارد که راضی به گور برود؟تا وقتی حتی یک خارش برای خاراندن باقی مانده چیزی به اسم رضایت واقعی وجود ندارد. و برایم مهم نیست شما چه کسی هستید،همیشه یک خارش هست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۶
Elham
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۵
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۱
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۰