جهان را می‌نگرم. گذشته را و هم اینک و آینده را. بی نفع و طرف نیستم و محدود هستم بر زمان و بر مکان…
من ،محدود به منم!
دیدگانم را بر همه چیز می‌چرخانم،گوشهایم سنگین نیست اما معرفتم که ضعیفی قدرتمند هستم.
جهان برای من ،آفریده شده است و من برای جهان. این را درک کرده ام و اینک بدان اقرار میکنم…
گمان مکن که چنین اقراری کاری آسوده است؛هزاران سال و قرن و روز و ماه نیز برای درک چنین اقراری ناکافی‌ست! .
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۷
Dorin
‫۹ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۹
Ali
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳
Elham
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۵۲