دل من کودک ابلهی ست که میخواهد و صد بار؛
تا نگیرد پای می‌کوبد و اشک می‌فشاند.
این همچو داغ عمیق غربتی ست در میان وطنم که بر دل من کوفته اند
و تا جهان باقی ست خواهد بود.
در آینه می‌بینم رشد کرده ام گرچه دلم می‌خواهد و هزار بار…
کاش میشد جایی در کنار چشمه ای رهایش کنم دور،
تا برود و جهان نیز به یکباره از من فرو ریزد.
تیری بر دو نشان و نیز اندوهی دو چندان.
خیال آرام شدن بر من آسان نیست؛آن گونه که نفسی نرم به سینه فرو برم و آسوده سر بر بالشی بنهم که می‌دانم خواب،حجمش را درون خنکای لطیف آن،نهان کرده است
و بیدار شدنم پر آرامش و بی رنج خواهد بود
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
ammi1378
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۹
Mahkame
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۶
Elham
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۴
Ali
‫۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۶