در رویا نیازی نیست فرقی بین چیزها قائل شوی. به هیچ وجه! آنجا حد و مرزی وجود ندارد. بنابراین، در رویا‌ها دیگر برخوردی نخواهد بود و اگر هم باشد، باعث صدمه دیدن نمی‌شود. واقعیت فرق می‌کند. واقعیت گزنده است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۰
Elham
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۰
parham-nasa
‫۷ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۵
Mobina_fxr
‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۴