اگر مردم می‌خواهند دانسته و ندانسته‌هایشان در صلح کنار هم زندگی کنند، باید یک استراتژی هوشمندانه برگزینند و این استراتژی… بله، درست فهمیدی! … اندیشیدن است. مجبوریم لنگر گاهی بی‌خطر بیابیم. در غیر این‌صورت، بدون شک در طول مسیر تصادف وحشتناکی خواهیم داشت.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۰
Elham
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۰
ammi1378
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶
parham-nasa
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۴۵
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۴۶