مردی که عشقش را ازش بگیری […] یا خیلی مرد است و پای مرگش می‌ایستد، یا مثل بیشتر بقیه‌ی مردها، تا آخرش ثانیه‌های مرده را زندگی می‌کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۴
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۷
Elham
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۱۴
Hashi110
‫۵ ماه قبل، شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۵۹