گمانم انسان‌ها دوست دارند کمی نابودی را تماشا کنند. از خراب شدن قصرهای شنی یا خانه‌هایی که با کارت ساخته شده‌اند شروع می‌کنند. مهارت عظیمشان در شدت بخشیدن به این کار است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
parham-nasa
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۱
Elham
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۴
Parviz
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۹