آنچه که انسان‌ها قادر به انجام آن‌اند، بخصوص وقتی که سیلاب اشک از چهره‌شان روان است و تلوتلوخوران و سرفه‌کنان به جستجو و پیدا کردن می‌پردازند، پاک متحیرم می‌کند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۵۹
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Ali
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۱
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۲۱