۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۳
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۲
Ali
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۶
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۲۵