۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۳
parham-nasa
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۲
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۶
Mahkame
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۵