۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۳
parham-nasa
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۲
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۶
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۵