۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۲۳
parham-nasa
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۳۲
Ali
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۶
Mahkame
‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۵۵