… "مجبورش می‌کنیم اخبار تلویزیون رو نگاه کنه تا روحیه‌ش خراب بشه، ولی مثلا اگه هواپیمایی با دویست و پنجاه مسافر سقوط کنه و دویست و چهل و هفت نفرشون هلاک بشن، فقط تعداد بازمانده‌هارو یادش می‌مونه." ادای آلن را در می‌آورد. "وای مامان، زندگی چقدر شگفت‌انگیزه. سه نفر از آسمون افتادند پایین و زنده موندند…
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۲
parham-nasa
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۳
Mahkame
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۴۲
Mozhgan1360
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۸
لینی
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۷
HouriehEbrahimi
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۰۹
barbod7
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۰۴:۱۱