… "مجبورش می‌کنیم اخبار تلویزیون رو نگاه کنه تا روحیه‌ش خراب بشه، ولی مثلا اگه هواپیمایی با دویست و پنجاه مسافر سقوط کنه و دویست و چهل و هفت نفرشون هلاک بشن، فقط تعداد بازمانده‌هارو یادش می‌مونه." ادای آلن را در می‌آورد. "وای مامان، زندگی چقدر شگفت‌انگیزه. سه نفر از آسمون افتادند پایین و زنده موندند…
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۲
parham-nasa
‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۳
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۲
Mozhgan1360
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۵۸
لینی
‫۱۱ ماه قبل، جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۷
💟💟💟
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۲۰