برای ما زمین جایی است که در آن زندگی می‌کنیم و ناچاریم با دیدنی‌ها و شنیدنی‌های آن بسازیم.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۷
Elham
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۲
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۴
Ghazalehahmadi
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۰
noghtevirgol
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۲
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۰
YasamanG77
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۴