برای ما زمین جایی است که در آن زندگی می‌کنیم و ناچاریم با دیدنی‌ها و شنیدنی‌های آن بسازیم.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۷
Elham
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۲
Mobina_fxr
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۳۴
Ghazalehahmadi
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۰۰
noghtevirgol
‫۱۰ ماه قبل، چهار شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۲
Ali
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۰
YasamanG77
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۴