خردمند بودن مفهومش دربند هیچ چیز نبودن بود، یعنی هیچکس و هیچ چیز را دوست نداشتن و از هیچکس و هیچ‌چیز متنفر نبودن و البته به یکسان پذیرفتن و رد دیگران.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
bee_dell
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۹
parham-nasa
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۴
Ali
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۴
Mahkame
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۸