۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳
Elham
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۵۸
Ali
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۱
holy.mary
‫۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۷