۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۲ ماه قبل، پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۶
Mobina_fxr
‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۴۲
Mahkame
‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰
hedgehog
‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۲۰