۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۶
Ali
‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۰۰
Arashkh1984
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۰
Mahkame
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰