۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
f@eze
‫۴ ماه قبل، پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۶
Elham
‫۴ ماه قبل، جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۲۲
Mahkame
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۰۰