تنها نکته قابل ذکر در طول مسیر،صدای بلند ضبط ماشین بود و تصنیفی که مربوط می‌شد به خاطرات مسافرت دسته جمعی خواننده اثر و دوستان‌شان در بهار گذشته،که گویا یک بانوی با محبتی هم همسفرشان شده بود و همراهشان می‌آمد و این که آن هنرمند وارسته تردید داشتند سر صحبت را باز کنند یا نه. البته سرانجام "راز دلشان را به او گفتند و یک چیزی جواب شنفتند" که بنده لابه‌لای سوز و کوران خیلی متوجه‌اش نشدم،اما انگار آن خانم ،ضمن رد پیشنهاد آقای خواننده ،نادانی ایشان را هم مورد نکوهش قرار داد.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۰
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۶
f@eze
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۸
Arashkh1984
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۴۰
Mahkame
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۳۰