جر و بحث‌های زن و شوهری معمولا بر سه قسم است: روش پینگ پونگی،که در آن،طرفین ،یکی می‌گویند و یکی می‌شنوند،اغلب رالی‌هایش طولانی است و در پایان،فارغ از اینکه برنده کی است،دو قهرمان با هم دست می‌دهند و به رسم پهلوانی به یکدیگر "خسته نباشید" می‌گویند. دوم،متد بولینگی،که توپ یکی از دو طرف خیلی پر است و بدون لحظه‌ای درنگ و ذره‌ای ملاحظه از روی مواضع بی دفاع حریف می‌گذرد و به کلْ آن‌را تخریب می‌کند و خود از در پشتی خارج می‌شود و سوم ،سیستم اسکواش،که زن و شوهر با آنکه رقیب هم‌اند به یکدیگر کوچکترین ضربه‌ای وارد نمی‌کنند و هرچه از دهان‌شان در می‌آید را به دیوار روبرو می‌کوبند که غالبا آن دیوار مادرزن ،خواهرشوهر،باجناق ،مادرشوهر و غیره است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Alirezamou
‫۸ ماه قبل، شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۷
Mahkame
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۵۹
Mobina_fxr
‫۸ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۳
Ali
‫۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۴۱