۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۱۶
Ali
‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۷
parham-nasa
‫۱۰ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۲۱
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۳۷