۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۶
Ali
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۷
parham-nasa
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۵۱
Mahkame
‫۲ سال و ۹ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۷