کسی که به دیگری فقط علاقه دارد، مگر می‌تواند عاشق او شود؟ امکان ندارد. ما عاشق کسانی می‌شویم که تاب تحملشان را نداریم، کسانی که برایمان خطری جدی محسوب می‌شوند. شوپنهاور عشق را حیله‌ای غریزی برای تولید مثل می‌داند، از اینکه این نظر چقدر مرا می‌ترساند حرفی نمی‌زنم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۷
parham-nasa
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۴۹
hedgehog
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۸
Mahkame
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۷