درباره مفهوم آزادی آنقدر صحبت شده که از گفتن مقدمه صرف‌نظر می‌کنم. تجربه‌ی عینی آزادی چیز دیگری‌ست. همیشه باید چیزی برای گریختن داشت و این امکان خارق‌العاده را برای خود فراهم کرد خیلی وقت‌ها چیزی که باید از آن فرار کنیم خودمان هستیم.
امکان گریختن از خودمان مزیت بزرگی‌ست. چیزی از وجود خودمان که از آن فرار می‌کنیم می‌تواند زندان کوچکی در هر جای زندگی‌مان باشد. برای رهایی از این زندان باید بار و بنه بست و پا به فرار گذاشت: اینکه برای خودم نقش زندان‌بان را بازی نکرده بودم عجیب بود. همان‌طور که فراری‌ها تعقیب‌کنندگانشان را جا می‌گذارند شما می‌توانید خود درونی‌تان را از راه به در کنید.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۷
parham-nasa
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۴۸
hedgehog
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۲۷
Mahkame
‫۳ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۰۷