وقتی آدم عاشق است و عشقش پذیرفته شده، تنش احساس راحتی می‌کند. برعکس، وقتی عشق بی پاسخ می‌ماند، تن احساس می‌کند وزنش سه برابر شده است.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۳
Elham
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۱۰
parham-nasa
‫۳ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۳
كتابخانه گوگولي
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۰
Kwralyn
‫۱۸ روز قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۱۲