وقتی آدم عاشق است و عشقش پذیرفته شده، تنش احساس راحتی می‌کند. برعکس، وقتی عشق بی پاسخ می‌ماند، تن احساس می‌کند وزنش سه برابر شده است.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۰۳
Elham
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۴۰
parham-nasa
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۳
كتابخانه گوگولي
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۱۰
Kwralyn
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۲