۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۳۱
Mahkame
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۲۱
zahralabbafan
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۴۱
parham-nasa
‫۳ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۳۰