مردم دروغ می‌گویند که آزاد باشند، چون اگر راست بگویند، آزادشان نمی‌گذارند. مردم دروغ می‌گویند برای اینکه دیگران به خود حق می‌دهند به نام 《حقیقت》 با آن‌ها مقابله کنند.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۱
Mahkame
‫۹ ماه قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۱
zahralabbafan
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۱
parham-nasa
‫۹ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۰