آدم تقریبا هرگز از خویشتن داری پشیمان نمی‌شود. خشم و پرخاش برعکس است. آدم تقریبا همیشه آرزو می‌کند آن‌ها را بروز نداده بود.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۰۱
Mahkame
‫۵ ماه قبل، جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۵۱
zahralabbafan
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۱
parham-nasa
‫۴ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۰