۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۲۸ روز قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۹
Ali
‫۲۶ روز قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۷
كتابخانه گوگولي
‫۲۱ روز قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۹
Sariii
‫۱۸ روز قبل، سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۵۲
Mahkame
‫۱۵ روز قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹