۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
parham-nasa
‫۴ ماه قبل، شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۵۹
Ali
‫۴ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۷
كتابخانه گوگولي
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۳۹
Sariii
‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۵۲
Mahkame
‫۴ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹