۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۷
parham-nasa
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۵
كتابخانه گوگولي
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۱۴
Mahkame
‫۹ ماه قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹