۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۷ روز قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۷
parham-nasa
‫۲۷ روز قبل، دو شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۵
كتابخانه گوگولي
‫۲۱ روز قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۱۴
Mahkame
‫۱۶ روز قبل، جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۹