. هیچ فرمانده‌ی دلاوری نباید از جنگ زنده برگردد به امید زندگی با کسانی که برایشان از جان گذشته بود. فرماندهی که از جنگ زنده برمی‌گردد محکوم می‌شود به یک ناتمامی بی‌پایان
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۱۱
Mahkame
‫۲ سال قبل، شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۴۹
Elham
‫۲ سال قبل، یک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۷
zahralabbafan
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۵۲