. هیچ فرمانده‌ی دلاوری نباید از جنگ زنده برگردد به امید زندگی با کسانی که برایشان از جان گذشته بود. فرماندهی که از جنگ زنده برمی‌گردد محکوم می‌شود به یک ناتمامی بی‌پایان
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۹ روز قبل، جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۴۱
Mahkame
‫۱۷ روز قبل، یک شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۱۹
Elham
‫۹ روز قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۷
zahralabbafan
‫۷ روز قبل، سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۲