خلبان بودن بعد از مدتی خیلی سخت می‌شود، هر شب پرواز کردن و بعضی وقت‌ها همه ی هواپیما‌ها برنمی گردند. کم کم فکر می‌کنی بعدی تویی، هر شب، و این پیرت می‌کند، از درون می‌خوردت. دقیقا ترس نیست، بیشتر این است که نمی‌توانی این همه صبر را تحمل کنی.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
armita1224
‫۲۳ روز قبل، جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۵۹
Mahkame
‫۲۲ روز قبل، شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۰۶
Baharak85
‫۲۱ روز قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۰۴
Ali
‫۲۱ روز قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۸
jhamid93
‫۲۱ روز قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۰۲
Meli70
‫۵ روز قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۱۰