خلبان بودن بعد از مدتی خیلی سخت می‌شود، هر شب پرواز کردن و بعضی وقت‌ها همه ی هواپیما‌ها برنمی گردند. کم کم فکر می‌کنی بعدی تویی، هر شب، و این پیرت می‌کند، از درون می‌خوردت. دقیقا ترس نیست، بیشتر این است که نمی‌توانی این همه صبر را تحمل کنی.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
armita1224
‫۵ سال قبل، جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۲۹
Mahkame
‫۵ سال قبل، جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۳۶
Baharak85
‫۵ سال قبل، شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۴
Ali
‫۵ سال قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۸
jhamid93
‫۵ سال قبل، یک شنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۳۲
Meli70
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۴۰
💟💟💟
‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۵۷