نمی داند کدام بدتر است: گذشته ای که از کف رفته یا حالی که اگر به دقت بدان بنگرد، نابودش می‌کند. بعد هم آینده. سرگیجه ی مطلق.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۲
armita1224
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۵
hedgehog
‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۲
Ali
‫۱ ماه قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۱
Meli70
‫۱ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۷
zahralabbafan
‫۲۹ روز قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۶
حامید
‫۲۲ روز قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۴۰