نمی داند کدام بدتر است: گذشته ای که از کف رفته یا حالی که اگر به دقت بدان بنگرد، نابودش می‌کند. بعد هم آینده. سرگیجه ی مطلق.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲۲ روز قبل، دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۲
armita1224
‫۲۱ روز قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۵
hedgehog
‫۲۱ روز قبل، چهار شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۲
Ali
‫۱۸ روز قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۱
Meli70
‫۷ روز قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۷
zahralabbafan
‫۴ روز قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۶