نمی داند کدام بدتر است: گذشته ای که از کف رفته یا حالی که اگر به دقت بدان بنگرد، نابودش می‌کند. بعد هم آینده. سرگیجه ی مطلق.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۹ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۲
armita1224
‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۵
hedgehog
‫۹ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۵۲
Ali
‫۹ ماه قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۱
Meli70
‫۸ ماه قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۷
zahralabbafan
‫۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۶
حامید
‫۸ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۴۰