نمی داند کدام بدتر است: گذشته ای که از کف رفته یا حالی که اگر به دقت بدان بنگرد، نابودش می‌کند. بعد هم آینده. سرگیجه ی مطلق.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۰۲
armita1224
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۰۵
hedgehog
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۲
Ali
‫۱ سال قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۱
Meli70
‫۱ سال قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۷
zahralabbafan
‫۱ سال قبل، جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۶
حامید
‫۱ سال قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۱۰