نمی داند کدام بدتر است: گذشته ای که از کف رفته یا حالی که اگر به دقت بدان بنگرد، نابودش می‌کند. بعد هم آینده. سرگیجه ی مطلق.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۵ سال قبل، دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۰۲
armita1224
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۰۵
hedgehog
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۲
Ali
‫۵ سال قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۴۱
Meli70
‫۵ سال قبل، سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۷
zahralabbafan
‫۵ سال قبل، جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۰۶
حامید
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۱۰