۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
zahralabbafan
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۱۵
Ali
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۶
hedgehog
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۴۰
Mahkame
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۴۴
41734173m
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۹:۳۲
Nadiya79
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۳