عجیب است که عادت‌های ما این‌قدر در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند. حتی وقتی آن تغییرات برای بهتر شدن باشند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۲۴ روز قبل، جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۳۶
Mahkame
‫۲۲ روز قبل، یک شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۱۱
Elham
‫۱۰ روز قبل، جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۴۵