عجیب است که عادت‌های ما این‌قدر در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند. حتی وقتی آن تغییرات برای بهتر شدن باشند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۳۶
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۱۱
Elham
‫۵ ماه قبل، جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۴۵