آدم بعضی وقت‌ها خودش را چنان به شرایط عادت می‌دهد که یادش می‌رود زندگی از نوع دیگر هم وجود دارد.
زندگی شاید خیلی بهتر…
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ ماه قبل، سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۶
armita1224
‫۶ ماه قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۵۸
Ali
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۹
Mahkame
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۳۱
Elham
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۴
masepehr
‫۵ ماه قبل، شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۰۵
nnegg
‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۴۲