آدم بعضی وقت‌ها خودش را چنان به شرایط عادت می‌دهد که یادش می‌رود زندگی از نوع دیگر هم وجود دارد.
زندگی شاید خیلی بهتر…
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۶
armita1224
‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۲۸
Ali
‫۱۰ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۱۹
Mahkame
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۱
Elham
‫۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۴
masepehr
‫۹ ماه قبل، شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۳۵
nnegg
‫۸ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۲