آدم بعضی وقت‌ها خودش را چنان به شرایط عادت می‌دهد که یادش می‌رود زندگی از نوع دیگر هم وجود دارد.
زندگی شاید خیلی بهتر…
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۳ ماه قبل، سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۶
armita1224
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۵۸
Ali
‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۹
Mahkame
‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۷:۳۱
Elham
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۴
masepehr
‫۲ ماه قبل، شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۰۵
nnegg
‫۱ ماه قبل، شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۴۲