آدم بعضی وقت‌ها خودش را چنان به شرایط عادت می‌دهد که یادش می‌رود زندگی از نوع دیگر هم وجود دارد.
زندگی شاید خیلی بهتر…
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۱۴ روز قبل، سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۶
armita1224
‫۱۰ روز قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۵۸
Ali
‫۵ روز قبل، پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۴۹
Mahkame
‫دیروز دو شنبه، ساعت ۰۷:۳۱