آدم بعضی وقت‌ها خودش را چنان به شرایط عادت می‌دهد که یادش می‌رود زندگی از نوع دیگر هم وجود دارد.
زندگی شاید خیلی بهتر…
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۰۶
armita1224
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۲۸
Ali
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۶:۱۹
Mahkame
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۱
Elham
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۴
masepehr
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۳۵
nnegg
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۲
💟💟💟
‫۱ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰۸:۳۳