۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۲ روز قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۳
Mahkame
‫۱۰ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Elham
‫۸ روز قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۳