۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۴ روز قبل، سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۹:۱۳
Mahkame
‫۱۲ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Elham
‫۱۰ روز قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۳