۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Elham
‫۳ ماه قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۳
Ali
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۹
masepehr
‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۰۹