ترس دستیار جنگجو است. مثل یک آتش کوچک میمونه. عضلات رو گرم می‌کنه و به ما قدرت بیشتری می‌ده. وحشت وقتی از راه می‌رسه که آتش از اختیار خارج بشه و تمام شهامت و غرور رو ببلعه.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱۱ روز قبل، پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۷
Elham
‫۸ روز قبل، شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۵۳
Ali
‫۸ روز قبل، یک شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۲۹
bafrinm
‫۶ روز قبل، دو شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۲۳:۳۷