بیا به هم قول بدهیم که اگر دوباره همدیگر را دیدیم، اصلاً برف‌های تازه‌باریده‌ی همدیگر را به هم نزنیم و تلنبار نکنیم. برفابه نشویم. مثل این زمین، بمانیم و فقط در موقع خوب و مناسبِ خورشید، با هم آب بشویم.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ ماه قبل، شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۲
parham-nasa
‫۶ ماه قبل، شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۴
Elham
‫۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷