۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۳ روز قبل، شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۴۲
parham-nasa
‫۱۳ روز قبل، شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۲۳
Fereshte194
‫۹ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۵۸
Elham
‫۹ روز قبل، چهار شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۰۷