تا آن زمان هرگز یک داستان تا این حد من را شیفته و جذب خودش نکرده بود. کتاب کاراکس من را در خودش غرق کرد. تا پیش از خواندن اون کتاب، مطالعه برای من فقط حکم یک وظیفه را داشت. درسی که باید به بهترین نحو ممکن به معلم‌ها و استادها پس داده می‌شد بدون این‌که دلیل مشخصی داشته باشه. من لذت مطالعهٔ واقعی را هیچ‌وقت درک نکرده بودم. لذت کشف زوایای پنهان روح و قلبم، این‌که خودم را به دست تخیلات، زیبایی و رمز و راز موجود در افسانه‌ها و زبان بسپارم و در فضا معلق بشم.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۳:۳۲
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۱
zahralabbafan
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۰
parham-nasa
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۰