یکی از خصوصیات مهم کودکان همین است. آن‌ها بدون نیاز به دانش و درک عمیق همه‌چیز را به‌خوبی احساس می‌کنند و تا زمانی که احساسات ذهنی انسان توان دریافت مسائل را دارد قلب نیز از جراحات عمیق در امان نیست.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۶:۱۱
zahralabbafan
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۴۰
Elham
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۰
parham-nasa
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۸:۴۰