در هر مملکتی که حاکمی مستبد حکومت کند، هر نویسنده ای به خاطر ابراز عقیده ی مخالف به مخاطره می‌افتد.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۸
Elham
‫۵ ماه قبل، شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۵۶
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۸ دی ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۴۵