دنیا همیشه چیزی یکنواخت را حکایت می‌کند و آن حقیقت که ستاره به ستاره پیش می‌رود، حقیقتی را شکل می‌دهد که ما را از خود و از دیگران جدا می‌کند؛ همانطور که در شکل دیگر حقیقت که مرگ به مرگ پیش می‌رود، چنین است.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲۲ روز قبل، سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۲۱
parham-nasa
‫۱۴ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۸