لوسین گفت: اونا خوشبختن.
مورسو گفت: آره.
و به فکر فرو رفت؛ نه، دست کم یکی
به خوشبختی آن یکی حسد نمی‌ورزد.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۲۲ روز قبل، سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۲۱
parham-nasa
‫۱۴ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۷