پشت هر دری، دنیایی از عروسی ها… هیچوقت عوض نمی‌شود، وقتی داماد تور را کنار می‌زند، وقتی عروس حلقه را می‌پذیرد، امکاناتی که در چشم هایشان می‌بینی، در همه جای دنیا یکسان است. آنها حقیقتا اعتقاد دارند که عشق و ازدواجشان همه ی رکودها را می‌شکند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۱۴ روز قبل، دو شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۱:۰۰
parham-nasa
‫۱۲ روز قبل، چهار شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۰۵:۲۵